Otros cursos

CURSO DE AUTOCAD
CÓDIGO: MN73
Curset d’alt interès tècnic i professional, donada la constant utilització de mitjans i recursos informàtics en el disseny i projectes d’instal•lacions.

Objectiu:
Aquest curset està dirigit a professionals en contacte amb enginyeries i tècnics del sector, que sovint treballen amb el programa Autocad i lliuren els planells en aquests format que s’ha d’interpretar, imprimir i/o modificar.

Durada: 10 hores

Desenvolupament:
Inici a determinar segons inscripcions.
Classes a l’aula d’informàtica de l’Escola Gremial
Lliurament de documentació tècnica


Hora d’Inici : Dimarts i dijous de 19:30 a 22:00 hores.

Programa:

- Introducció a Autocad
- Concepte de dibuix vectorial
- La interficie d'Autocad
- Moure's pel dibuix: Opcions de zoom i enquadrament
- Principals eines de dibuix
- Eines de mesura i acotació
- Impressió a escala